Bijgaand treft u de diensten die wij u kunnen aanbieden. Gemakshalve zijn deze per categorie omschreven. Normaliter vallen alle hieronder genoemde diensten binnen onze activiteiten.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over één van deze diensten, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen.

Administratieve werkzaamheden:

 • Bijhouden van ledengegevens.
 • Informeren nieuwe eigenaren.
 • Het organiseren, voorzitten en notuleren van de ledenvergaderingen
 • Het organiseren, voorzitten en notuleren van de bestuursvergaderingen.
 • Financiële werkzaamheden:
 • Het boeken van de financiële mutaties.
 • Verrichten van betalingen.
 • Opstellen van de jaarrekening.
 • Incasseren van de maandelijkse service kosten
 • Het opstarten van gerechtelijke procedure bij uitblijven van betaling.
 • Voorbereiden van de gegevens voor de kascontrolecommissie.
 • Opstellen van de begroting (inclusief klein en groot onderhoud).

Bouwkundige ondersteuning:

 • Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan en begroting.
 • Het geven van bouwkundige en technische adviezen.
 • Begeleiding en opvolging klein onderhoud.
 • Begeleiding en opvolging groot onderhoud.
 • Contacten met kwalitatief goede onderhoudsbedrijven.
 • Afsluiten van onderhoudscontracten.
 • Afhandeling van klachten en schades 24 uur per dag.


Advies en ondersteuning:

 • Begeleiding en ondersteuning bestuursleden.
 • Een bemiddelende opstelling bij geschillen.
 • Opstellen van een huishoudelijk reglement.
 • Aanspreekpunt voor externe partijen (bijvoorbeeld politie, brandweer en gemeente).

Bij oplevering van een nieuwe VvE:

 • Advies bij het opstellen van de splitsingsakte.
 • Versturen van de welkomstbrief aan alle nieuwe eigenaren.
 • Het opstellen van de conceptbegroting voor het eerste verenigingsjaar.
 • Het uitschrijven, plannen en organiseren van de oprichtingsvergadering.
 • Het opstellen van het concept huishoudelijk reglement.
 • Een bemiddelende opstelling van ons kantoor tussen aankoop en oplevering.
 • De aanwezigheid van ons kantoor bij oplevering van de algemene ruimten.
 • Het opvragen van offertes voor de benodigde verzekeringen.
 • Het opvragen van offertes voor het reguliere onderhoud.